Здобуття базових навичок з кібергігієни: 

знання базових понять інформація, види інформації, захист інформації, кібербезпека;
знання основних загроз та ризиків організації та персоналу в кіберпросторі;
розуміння мінімальних вимог та обмежень під час роботи в кіберпросторі.