Метою викладання навчальної дисципліни „Системи та комплекси військового радіозв’язку” є: вивчення курсантами принципів побудови та роботи систем та комплексів військового радіозв’язку, основ їх налагодження та експлуатації.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Системи та комплекси військового радіозв’язку” є: вивчення принципів налагодження та експлуатації систем військового коротко- та ультракороткохвильового радіозв’язку.