Метою викладання навчальної дисципліни Метрологія, стандартизація та сертифікація є вивчення курсантами основ метрології, стандартизації, сертифікації, сучасних даних щодо законодавчої та нормативної бази в цих галузях, основних понять і визначень, принципів організації робіт із стандартизації, сертифікації та метрологічної діяльності.

 *Компетентності, які набуваються під час засвоєння навчальної дисципліни

1. Здатність проводити технічне обслуговування штатних засобів звязку і АУВ та користуватися засобами вимірювальної техніки користуючись теоретичними основами метрології, принципами роботи і порядку застосування найбільш поширених засобів вимірювань у ЗСУ.        

2. Здатність організовувати технічне обслуговування штатних засобів звязку і АУВ та користуватися засобами вимірювальної техніки користуючись теоретичними основами метрології, принципами роботи і порядку застосування найбільш поширених засобів вимірювань у ЗСУ.                                                                             

 

*Запланований результат навчання

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми визначені та сформульовані наступні результати навчання:

1. Володіння навичками  проведення  та організації технічного обслуговування штатних засобів звязку і АУВ та користування засобами вимірювальної техніки.                   

2. Володіння навичками експлуатції та обслуговувати вимірювальну техніку стаціонарних та рухомих обєктів.